Husarbeidsoversikt Logg

Husarbeid Neste estimterte registrering Sist registert Tildelt til Hidden status Hidden assigned to user id
... 2019-11-16 00:50:40 ...
2019-11-18 00:50:40 2019-11-11 00:50:40 Demo Bruker 4 overdue xx4xx
2019-11-25 00:50:41 2019-11-04 00:50:41 Demo Bruker 4 duesoon xx4xx
2019-12-05 00:00:00 2019-11-11 00:50:41 ...
2019-11-22 00:50:41 2019-11-21 00:50:41 ... duesoon
2019-11-18 00:50:41 2019-11-11 00:50:41 ... overdue