Husarbeidsoversikt Logg

Husarbeid Neste estimterte registrering Sist registert Tildelt til Hidden status Hidden assigned to user id
... 2020-11-24 00:51:04 ...
2020-11-26 00:51:04 2020-11-19 00:51:04 Demo Bruker 4 overdue xx4xx
2020-12-03 00:51:05 2020-11-12 00:51:05 Demo Bruker 2 duesoon xx2xx
2020-12-05 00:00:00 2020-11-19 00:51:05 ...
2020-11-30 00:51:05 2020-11-29 00:51:05 ... duesoon
2020-11-25 00:51:05 2020-11-19 00:51:05 ... overdue