Husarbeidsoversikt Logg

Husarbeid Neste estimterte registrering Sist registert Tildelt til Hidden status Hidden assigned to user id
... 2020-02-12 00:50:40 ...
2020-02-14 00:50:40 2020-02-07 00:50:40 Demo Bruker 2 overdue xx2xx
2020-02-21 00:50:40 2020-01-31 00:50:40 Demo Bruker 4 duesoon xx4xx
2020-03-05 00:00:00 2020-02-07 00:50:40 ...
2020-02-18 00:50:40 2020-02-17 00:50:40 ... duesoon
2020-02-10 00:50:40 2020-02-07 00:50:40 ... overdue