Lokasjon
 Produktgruppe
 Status
Produkt Produktgruppe Mengde Value Next due date Hidden location Hidden status Hidden product group Kalorier (Beholdnings forpakningstype) Kalorier Sist kjøpt Siste pris Min. beholdning
1.0 Alle 1.0 01 Godteri 0 Pakker 0 belowminstockamount " xx01 Godterixx 123 0 8
1.0 Alle 1.0 01 Godteri 1 Pakke 5.0 Pakker 1.07 2021-12-17 xxGodteriskapetxx belowminstockamount " xx01 Godterixx 123 123 2021-06-10 1.0725 8
1.0 Alle 1.0 01 Godteri 5 Pakker 1 åpnet 18.34 2021-12-17 xxGodteriskapetxx belowminstockamount " xx01 Godterixx 123 615 2021-06-10 2.78 8
1.0 Alle 1.0 01 Godteri 5 Pakker 14.91 2021-12-17 xxGodteriskapetxx belowminstockamount " xx01 Godterixx 123 615 2021-06-10 3.8675 10
1.0 Alle 1.0 05 Frukt/ Grønnsaker 5 Deler 16.47 2021-07-10 xxKjøleskapetxx " xx05 Frukt/ Grønnsakerxx 123 615 2021-06-10 4.78 0
1.0 Alle 1.0 06 Frysedisk 5 Pakker 1 åpnet 18.35 2023-02-10 xxSpiskammersxx " xx06 Frysediskxx 123 615 2021-06-10 4.3775 0
1.0 Alle 1.0 03 Boksemat 5 Glass 16.57 2023-08-29 xxBoksematskapetxx " xx03 Boksematxx 123 615 2021-06-10 4.755 0
1.0 Alle 1.0 03 Boksemat 5 Deler 20.36 2023-12-07 xxBoksematskapetxx " xx03 Boksematxx 123 615 2021-06-10 4.805 0
1.0 Alle 1.0 06 Frysedisk 5 Bokser 14.02 2021-07-04 xxKjøleskapetxx " xx06 Frysediskxx 123 615 2021-06-10 3.22 0
1.0 Alle 1.0 06 Frysedisk 5 Pakker 15.79 2021-07-11 xxKjøleskapetxx " xx06 Frysediskxx 123 615 2021-06-10 4.06 0
1.0 Alle 1.0 06 Frysedisk 4 Pakker 12.05 2021-06-30 xxKjøleskapetxx " xx06 Frysediskxx 123 492 2021-06-10 3.7525 0
1.0 Alle 1.0 05 Frukt/ Grønnsaker 5 Deler 16.2 2021-06-22 xxKjøleskapetxx duesoon " xx05 Frukt/ Grønnsakerxx 123 615 2021-06-10 5.805 0
1.0 Alle 1.0 05 Frukt/ Grønnsaker 5 Deler 18.7 2021-06-18 xxKjøleskapetxx overdue " xx05 Frukt/ Grønnsakerxx 123 615 2021-06-10 3.92 0
1.0 Alle 1.0 05 Frukt/ Grønnsaker 5 Bunter 19.52 2021-06-22 xxKjøleskapetxx duesoon " xx05 Frukt/ Grønnsakerxx 123 615 2021-06-10 4.875 0
1.0 Alle 1.0 05 Frukt/ Grønnsaker 5 Deler 17.59 2021-06-18 xxKjøleskapetxx overdue " xx05 Frukt/ Grønnsakerxx 123 615 2021-06-10 4.335 0
1.0 Alle 1.0 04 Kjøtt/ Ferskvare 1 Pakke 4.25 2021-06-19 xxKjøleskapetxx expired " xx04 Kjøtt/ Ferskvarexx 123 123 2021-06-10 4.2475 0
1.0 Alle 1.0 03 Boksemat 2000 Gram 0.0 2022-01-06 xxSpiskammersxx " xx03 Boksematxx 2 4000 2021-06-10 0
1.0 Alle 1.0 03 Boksemat 2 Pakker 1 åpnet 3.85 2022-01-06 xxSpiskammersxx " xx03 Boksematxx 4 8 2021-06-10 2.2825 0
1.0 Alle 1.0 06 Frysedisk 2 Bottles 6.84 2021-06-22 xxKjøleskapetxx duesoon " xx06 Frysediskxx 1 2 2021-05-11 3.1275 0
1.0 Alle 1.0 01 Godteri 2 Pakker 7.42 2021-12-17 xxGodteriskapetxx " xx01 Godterixx 123 246 2021-06-10 3.7125 0
1.0 Alle 1.0 01 Godteri 2 Pakker 3.1 2021-12-17 xxGodteriskapetxx " xx01 Godterixx 123 246 2021-06-10 1.55 0
Create a private demo instance