Produkt Mengde Neste best før dato Hidden location Hidden status Hidden product group
1 Alle 1 0 Pakker belowminstockamount 01 Godteri
1 Alle 1 1 Pakke 5 Pakker 2020-04-19 Godteriskapet belowminstockamount 01 Godteri
1 Alle 1 5 Pakker 1 åpnet 2020-04-19 Godteriskapet belowminstockamount 01 Godteri
1 Alle 1 5 Pakker 2020-04-19 Godteriskapet belowminstockamount 01 Godteri
1 Alle 1 5 Deler 2019-11-11 Kjøleskapet 05 Frukt/ Grønnsaker
1 Alle 1 5 Pakker 1 åpnet 2021-06-13 Spiskammers 06 Frysedisk
1 Alle 1 5 Glass 2021-12-30 Boksematskapet 03 Boksemat
1 Alle 1 5 Deler 2022-04-09 Boksematskapet 03 Boksemat
1 Alle 1 5 Bokser 2019-11-05 Kjøleskapet 06 Frysedisk
1 Alle 1 5 Pakker 2019-11-12 Kjøleskapet 06 Frysedisk
1 Alle 1 4 Pakker 2019-11-01 Kjøleskapet 06 Frysedisk
1 Alle 1 5 Deler 2019-10-24 Kjøleskapet expiring 05 Frukt/ Grønnsaker
1 Alle 1 5 Deler 2019-10-20 Kjøleskapet expired 05 Frukt/ Grønnsaker
1 Alle 1 5 Bunter 2019-10-24 Kjøleskapet expiring 05 Frukt/ Grønnsaker
1 Alle 1 5 Deler 2019-10-20 Kjøleskapet expired 05 Frukt/ Grønnsaker
1 Alle 1 2000 Gram 2020-05-09 Spiskammers 03 Boksemat
1 Alle 1 2 Pakker 1 åpnet 2020-05-09 Spiskammers 03 Boksemat
1 Alle 1 2 Bottles 2019-10-24 Kjøleskapet expiring 06 Frysedisk
1 Alle 1 2 Pakker 2020-04-19 Godteriskapet 01 Godteri
1 Alle 1 2 Pakker 2020-04-19 Godteriskapet 01 Godteri