Produkt Mengde Neste best før dato Hidden location Hidden status Hidden product group
1 Alle 1 0 Pakker belowminstockamount 01 Godteri
1 Alle 1 1 Pakke 5 Pakker 2020-08-15 Godteriskapet belowminstockamount 01 Godteri
1 Alle 1 5 Pakker 1 åpnet 2020-08-15 Godteriskapet belowminstockamount 01 Godteri
1 Alle 1 5 Pakker 2020-08-15 Godteriskapet belowminstockamount 01 Godteri
1 Alle 1 5 Deler 2020-03-08 Kjøleskapet 05 Frukt/ Grønnsaker
1 Alle 1 5 Pakker 1 åpnet 2021-10-09 Spiskammers 06 Frysedisk
1 Alle 1 5 Glass 2022-04-27 Boksematskapet 03 Boksemat
1 Alle 1 5 Deler 2022-08-05 Boksematskapet 03 Boksemat
1 Alle 1 5 Bokser 2020-03-02 Kjøleskapet 06 Frysedisk
1 Alle 1 5 Pakker 2020-03-09 Kjøleskapet 06 Frysedisk
1 Alle 1 4 Pakker 2020-02-27 Kjøleskapet 06 Frysedisk
1 Alle 1 5 Deler 2020-02-19 Kjøleskapet expiring 05 Frukt/ Grønnsaker
1 Alle 1 5 Deler 2020-02-15 Kjøleskapet expired 05 Frukt/ Grønnsaker
1 Alle 1 5 Bunter 2020-02-19 Kjøleskapet expiring 05 Frukt/ Grønnsaker
1 Alle 1 5 Deler 2020-02-15 Kjøleskapet expired 05 Frukt/ Grønnsaker
1 Alle 1 2000 Gram 2020-09-04 Spiskammers 03 Boksemat
1 Alle 1 2 Pakker 1 åpnet 2020-09-04 Spiskammers 03 Boksemat
1 Alle 1 2 Bottles 2020-02-19 Kjøleskapet expiring 06 Frysedisk
1 Alle 1 2 Pakker 2020-08-15 Godteriskapet 01 Godteri
1 Alle 1 2 Pakker 2020-08-15 Godteriskapet 01 Godteri