Produkt Mengde Neste best før dato Hidden location Hidden status Hidden product group
1 Alle 1 0 Pakker belowminstockamount 01 Godteri
1 Alle 1 1 Pakke 5.0 Pakker 2021-01-03 Godteriskapet belowminstockamount 01 Godteri
1 Alle 1 5 Pakker 1 åpnet 2021-01-03 Godteriskapet belowminstockamount 01 Godteri
1 Alle 1 5 Pakker 2021-01-03 Godteriskapet belowminstockamount 01 Godteri
1 Alle 1 5 Deler 2020-07-27 Kjøleskapet 05 Frukt/ Grønnsaker
1 Alle 1 5 Pakker 1 åpnet 2022-02-27 Spiskammers 06 Frysedisk
1 Alle 1 5 Glass 2022-09-15 Boksematskapet 03 Boksemat
1 Alle 1 5 Deler 2022-12-24 Boksematskapet 03 Boksemat
1 Alle 1 5 Bokser 2020-07-21 Kjøleskapet 06 Frysedisk
1 Alle 1 5 Pakker 2020-07-28 Kjøleskapet 06 Frysedisk
1 Alle 1 4 Pakker 2020-07-17 Kjøleskapet 06 Frysedisk
1 Alle 1 5 Deler 2020-07-09 Kjøleskapet expiring 05 Frukt/ Grønnsaker
1 Alle 1 5 Deler 2020-07-05 Kjøleskapet expired 05 Frukt/ Grønnsaker
1 Alle 1 5 Bunter 2020-07-09 Kjøleskapet expiring 05 Frukt/ Grønnsaker
1 Alle 1 5 Deler 2020-07-05 Kjøleskapet expired 05 Frukt/ Grønnsaker
1 Alle 1 2000 Gram 2021-01-23 Spiskammers 03 Boksemat
1 Alle 1 2 Pakker 1 åpnet 2021-01-23 Spiskammers 03 Boksemat
1 Alle 1 2 Bottles 2020-07-09 Kjøleskapet expiring 06 Frysedisk
1 Alle 1 2 Pakker 2021-01-03 Godteriskapet 01 Godteri
1 Alle 1 2 Pakker 2021-01-03 Godteriskapet 01 Godteri