Produkt Mengde Neste best før dato Hidden location Hidden status Hidden product group
1 Alle 1 0 Pakker belowminstockamount 01 Godteri
1 Alle 1 1 Pakke 5.0 Pakker 2020-12-03 Godteriskapet belowminstockamount 01 Godteri
1 Alle 1 5 Pakker 1 åpnet 2020-12-03 Godteriskapet belowminstockamount 01 Godteri
1 Alle 1 5 Pakker 2020-12-03 Godteriskapet belowminstockamount 01 Godteri
1 Alle 1 5 Deler 2020-06-26 Kjøleskapet 05 Frukt/ Grønnsaker
1 Alle 1 5 Pakker 1 åpnet 2022-01-27 Spiskammers 06 Frysedisk
1 Alle 1 5 Glass 2022-08-15 Boksematskapet 03 Boksemat
1 Alle 1 5 Deler 2022-11-23 Boksematskapet 03 Boksemat
1 Alle 1 5 Bokser 2020-06-20 Kjøleskapet 06 Frysedisk
1 Alle 1 5 Pakker 2020-06-27 Kjøleskapet 06 Frysedisk
1 Alle 1 4 Pakker 2020-06-16 Kjøleskapet 06 Frysedisk
1 Alle 1 5 Deler 2020-06-08 Kjøleskapet expiring 05 Frukt/ Grønnsaker
1 Alle 1 5 Deler 2020-06-04 Kjøleskapet expired 05 Frukt/ Grønnsaker
1 Alle 1 5 Bunter 2020-06-08 Kjøleskapet expiring 05 Frukt/ Grønnsaker
1 Alle 1 5 Deler 2020-06-04 Kjøleskapet expired 05 Frukt/ Grønnsaker
1 Alle 1 2000 Gram 2020-12-23 Spiskammers 03 Boksemat
1 Alle 1 2 Pakker 1 åpnet 2020-12-23 Spiskammers 03 Boksemat
1 Alle 1 2 Bottles 2020-06-08 Kjøleskapet expiring 06 Frysedisk
1 Alle 1 2 Pakker 2020-12-03 Godteriskapet 01 Godteri
1 Alle 1 2 Pakker 2020-12-03 Godteriskapet 01 Godteri