Produkt Mengde Neste best før dato Hidden location Hidden status Hidden product group
1 Alle 1 0 Pakker belowminstockamount 01 Godteri
1 Alle 1 1 Pakke 5.0 Pakker 2021-02-05 Godteriskapet belowminstockamount 01 Godteri
1 Alle 1 5 Pakker 1 åpnet 2021-02-05 Godteriskapet belowminstockamount 01 Godteri
1 Alle 1 5 Pakker 2021-02-05 Godteriskapet belowminstockamount 01 Godteri
1 Alle 1 5 Deler 2020-08-29 Kjøleskapet 05 Frukt/ Grønnsaker
1 Alle 1 5 Pakker 1 åpnet 2022-04-01 Spiskammers 06 Frysedisk
1 Alle 1 5 Glass 2022-10-18 Boksematskapet 03 Boksemat
1 Alle 1 5 Deler 2023-01-26 Boksematskapet 03 Boksemat
1 Alle 1 5 Bokser 2020-08-23 Kjøleskapet 06 Frysedisk
1 Alle 1 5 Pakker 2020-08-30 Kjøleskapet 06 Frysedisk
1 Alle 1 4 Pakker 2020-08-19 Kjøleskapet 06 Frysedisk
1 Alle 1 5 Deler 2020-08-11 Kjøleskapet expiring 05 Frukt/ Grønnsaker
1 Alle 1 5 Deler 2020-08-07 Kjøleskapet expired 05 Frukt/ Grønnsaker
1 Alle 1 5 Bunter 2020-08-11 Kjøleskapet expiring 05 Frukt/ Grønnsaker
1 Alle 1 5 Deler 2020-08-07 Kjøleskapet expired 05 Frukt/ Grønnsaker
1 Alle 1 2000 Gram 2021-02-25 Spiskammers 03 Boksemat
1 Alle 1 2 Pakker 1 åpnet 2021-02-25 Spiskammers 03 Boksemat
1 Alle 1 2 Bottles 2020-08-11 Kjøleskapet expiring 06 Frysedisk
1 Alle 1 2 Pakker 2021-02-05 Godteriskapet 01 Godteri
1 Alle 1 2 Pakker 2021-02-05 Godteriskapet 01 Godteri