Produkt Mengde Neste best før dato Hidden location Hidden status Hidden product group
1 Alle 1 0 Pakker belowminstockamount 01 Godteri
1 Alle 1 1 Pakke 5 Pakker 2020-05-11 Godteriskapet belowminstockamount 01 Godteri
1 Alle 1 5 Pakker 1 åpnet 2020-05-11 Godteriskapet belowminstockamount 01 Godteri
1 Alle 1 5 Pakker 2020-05-11 Godteriskapet belowminstockamount 01 Godteri
1 Alle 1 5 Deler 2019-12-03 Kjøleskapet 05 Frukt/ Grønnsaker
1 Alle 1 5 Pakker 1 åpnet 2021-07-05 Spiskammers 06 Frysedisk
1 Alle 1 5 Glass 2022-01-21 Boksematskapet 03 Boksemat
1 Alle 1 5 Deler 2022-05-01 Boksematskapet 03 Boksemat
1 Alle 1 5 Bokser 2019-11-27 Kjøleskapet 06 Frysedisk
1 Alle 1 5 Pakker 2019-12-04 Kjøleskapet 06 Frysedisk
1 Alle 1 4 Pakker 2019-11-23 Kjøleskapet 06 Frysedisk
1 Alle 1 5 Deler 2019-11-15 Kjøleskapet expiring 05 Frukt/ Grønnsaker
1 Alle 1 5 Deler 2019-11-11 Kjøleskapet expired 05 Frukt/ Grønnsaker
1 Alle 1 5 Bunter 2019-11-15 Kjøleskapet expiring 05 Frukt/ Grønnsaker
1 Alle 1 5 Deler 2019-11-11 Kjøleskapet expired 05 Frukt/ Grønnsaker
1 Alle 1 2000 Gram 2020-05-31 Spiskammers 03 Boksemat
1 Alle 1 2 Pakker 1 åpnet 2020-05-31 Spiskammers 03 Boksemat
1 Alle 1 2 Bottles 2019-11-15 Kjøleskapet expiring 06 Frysedisk
1 Alle 1 2 Pakker 2020-05-11 Godteriskapet 01 Godteri
1 Alle 1 2 Pakker 2020-05-11 Godteriskapet 01 Godteri