Example userentity  Legg til  Konfigurer felt

This is an example user entity...
Custom field 1 Custom field 2
Example field value... Example field value...
Example field value... Example field value...